АГРО Проекти

HEIDEGG Solar Project

Agri-PV project
Местоположение: Heidegg, Austria
Мощност: 341 KWp
Година: 2022
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

KUSTERS Solar Project

Agri-PV project
Местоположение: Kusters, The Netherlands
Мощност: 1.2 MWp
Година: 2021
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

HEIDEGG Solar Project

Agri-PV project
Местоположение: Heidegg, Austria
Мощност: 341 KWp
Година: 2022
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

KUSTERS Solar Project

Agri-PV project
Местоположение: Kusters, The Netherlands
Мощност: 1.2 MWp
Година: 2021
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

GELSDORF Solar Project

Agri-PV project – tracker
Местоположение: Gelsdorf, Germany
Мощност: 256 KWp
Година: 2021
Земни работи, Инсталация на
Конструкция и Електроинсталация