Наземни Проекти

EXLOERMOND Solar Project

Местоположение: Exloo, The Netherlands
Мощност: 61.7 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

KARNOBAT Solar Project

Местоположение: Karnobat, Bulgaria
Мощност:10 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

EXLOERMOND Solar Project

Местоположение: Exloo, The Netherlands
Мощност: 61.7 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

KARNOBAT Solar Project

Местоположение: Karnobat, Bulgaria
Мощност:10 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

VLEDDERMOND Solar Project

Местоположение: Vleddermond,
The Netherlands
Мощност: 20.3 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

BUINERHORN Solar Project

Местоположение: Buinerhorn,
The Netherlands
Мощност: 7.9 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

VLEDDERMOND Solar Project

Местоположение: Vleddermond,
The Netherlands
Мощност: 20.3 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

BUINERHORN Solar Project

Местоположение: Buinerhorn,
The Netherlands
Мощност: 7.9 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

OLDRIK NOORDWIJKERHOUT Solar Project

Местоположение: Bronsegeesterweg,
The Netherlands
Мощност: 3.8 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ZAMOSC Solar Project

Местоположение: Zamosc, Poland
Мощност: 26.9 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

OLDRIK NOORDWIJKERHOUT Solar Project

Местоположение: Bronsegeesterweg,
The Netherlands
Мощност: 3.8 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ZAMOSC Solar Project

Местоположение: Zamosc, Poland
Мощност: 26.9 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

VELIKI PRESLAV Solar Project

Местоположение: Veliki Preslav, Bulgaria
Мощност: 2.5 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

EXLOO Solar Project

Местоположение: Exloo, The Netherlands
Мощност: 61.7 MWp
Година: 2022
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

VELIKI PRESLAV Solar Project

Местоположение: Veliki Preslav, Bulgaria
Мощност: 2.5 MWp
Година: Текущ
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

EXLOO Solar Project

Местоположение: Exloo, The Netherlands
Мощност: 61.7 MWp
Година: 2022
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

DAALKAMPEN Solar Project

Местоположение: Daalkampen,
The Netherlands
Мощност: 21.7 MWp
Година: 2022
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

BADONVILLER Solar Project

Местоположение: Badonviller, France
Мощност: 4.2 MWp
Година: 2021
Инсталация на Конструкция

DAALKAMPEN Solar Project

Местоположение: Daalkampen,
The Netherlands
Мощност: 21.7 MWp
Година: 2022
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

BADONVILLER Solar Project

Местоположение: Badonviller, France
Мощност: 4.2 MWp
Година: 2021
Инсталация на Конструкция

MORHANGE Solar Project

Местоположение: Morhange, France
Мощност: 8.8 MWp
Година: 2021
Инсталация на Конструкция

AUJAC Solar Project

Местоположение: Aujac, France
Мощност: 3.8 MWp
Година: 2021
Инсталация на Конструкция

MORHANGE Solar Project

Местоположение: Morhange, France
Мощност: 8.8 MWp
Година: 2021
Инсталация на Конструкция

AUJAC Solar Project

Местоположение: Aujac, France
Мощност: 3.8 MWp
Година: 2021
Инсталация на Конструкция

WITNICA Solar Project

Местоположение: Witnica, Poland
Мощност: 64.5 MWp
Година: 2020
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

CHURCHOVER Solar Project

Местоположение: Churchover, UK
Мощност: 13 MWp
Година: 2021
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

WITNICA Solar Project

Местоположение: Witnica, Poland
Мощност: 64.5 MWp
Година: 2020
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

CHURCHOVER Solar Project

Местоположение: Churchover, UK
Мощност: 13 MWp
Година: 2021
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ANDIJK SOLAR PROJECT

Местоположение: Andijk, The Netherlands
Мощност: 1.9 MWp
Година: 2020
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

OOSTERWOLDE Solar Project

Местоположение: Oosterwolde, The Netherlands
Мощност: 48 Mwp
Година: 2020
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ANDIJK SOLAR PROJECT

Местоположение: Andijk, The Netherlands
Мощност: 1.9 MWp
Година: 2020
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

OOSTERWOLDE Solar Project

Местоположение: Oosterwolde, The Netherlands
Мощност: 48 Mwp
Година: 2020
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ULFT SOLAR PROJECT

Местоположение: Ulft, The Netherlands
Мощност: 739 MWp
Година: 2020
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

REIGNAC Solar Project

Местоположение: Reignac, France
Мощност: 2.7 MWp
Година: 2019
Електроинсталация

ULFT SOLAR PROJECT

Местоположение: Ulft, The Netherlands
Мощност: 739 MWp
Година: 2020
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

REIGNAC Solar Project

Местоположение: Reignac, France
Мощност: 2.7 MWp
Година: 2019
Електроинсталация

ARLES Solar Project

Местоположение: Arles, France
Мощност: 5 MWp
Година: 2019
Електроинсталация

SANGONERA LA VERDE Solar project

Местоположение: Murcia, Spain
Мощност: 10 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция

ARLES Solar Project

Местоположение: Arles, France
Мощност: 5 MWp
Година: 2019
Електроинсталация

SANGONERA LA VERDE Solar project

Местоположение: Murcia, Spain
Мощност: 10 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция

FLIERBELTEN SOLAR PROJECT

Местоположение: Flierbelten, The Netherlands
Мощност: 5.6 MWp
Година: 2019
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

LIPOWIEC SOLAR PROJECT

Местоположение: Lipowiec, Poland
Мощност: 7 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

FLIERBELTEN SOLAR PROJECT

Местоположение: Flierbelten, The Netherlands
Мощност: 5.6 MWp
Година: 2019
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

LIPOWIEC SOLAR PROJECT

Местоположение: Lipowiec, Poland
Мощност: 7 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ALMERE SOLAR PROJECT

Местоположение: Almere, The Netherlands
Мощност: 750 KWp
Година: 2019
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

BEMMEL Solar Project

Местоположение: Bemmel, The Netherlands
Мощност: 13 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ALMERE SOLAR PROJECT

Местоположение: Almere, The Netherlands
Мощност: 750 KWp
Година: 2019
Земни работи, Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

BEMMEL Solar Project

Местоположение: Bemmel, The Netherlands
Мощност: 13 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ZUIDPLAS Solar Project

Местоположение: Zuidplas, The Netherlands
Мощност: 13 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

WESTFIELDS SOLAR PROJECT

Местоположение: Eindhoven, The Netherlands
Мощност: 6 MWp
Година: 2016
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

ZUIDPLAS Solar Project

Местоположение: Zuidplas, The Netherlands
Мощност: 13 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

WESTFIELDS SOLAR PROJECT

Местоположение: Eindhoven, The Netherlands
Мощност: 6 MWp
Година: 2016
Инсталация на Конструкция и Електроинсталация

WAGENBORGEN PROJECT

Местоположение: Wagenborgen, The Netherlands
Мощност: 5.6 MWp
Година: 2019
Инсталация на Конструкция