В процеса по изграждане на плаващия парк – Oudehaske II, искме да споделим с вас някои от позитивите от монтиране на соларни панели над вода:

  • водата охлажда солрните панели като по този начин панелите стават до 15% по-ефективни от тези, монтирани на наземни проекти;
  • земята остава свободна за използването ѝ за земеделие, изграждане на домове, гори, както и за ново залесяване;
  • изпаряването на вода от водните тела се намалява, което е съществен фактор особено в области, в които суши са често срещани.