Покривни Проекти

Rotterdam Roof Solar Project

Местоположение: Rotterdam, The Netherlands
Мощност: 1.15 MWp
Година: 2019

KOSSENBLATT Solar Project

Местоположение: KOSSENBLATT, Germany
Мощност: 700 KWp
Година: 2018

KOSSENBLATT Solar Project

Местоположение: KOSSENBLATT, Germany
Мощност: 700 KWp
Година: 2018

GUSTROW Solar Project

Местоположение: GUSTROW, Germany
Мощност: 2.2 MWp
Година: 2018

CARON LODGE Solar Project

Местоположение: Liverpool, UK
Мощност: 50 KWp
Година: 2018

CARON LODGE Solar Project

Местоположение: Liverpool, UK
Мощност: 50 KWp
Година: 2018

VIKOL LTD Solar Project

Местоположение: Банско, България
Мощност: 30 KWp
Година: 2018

R AUTO Solar Project

Местоположение: Разлог, Бългапия
Мощност: 30 KWp
Година: 2018

R AUTO Solar Project

Местоположение: Разлог, Бългапия
Мощност: 30 KWp
Година: 2018