Как би изглеждало бъдещето на соларните източници на енергия?

Използването на слънчевата енергия драстично расте от 1839г. насам (когато ученият Едмонд Бекерел за пръв път открива фотоволтаичния ефект, когато осъзнава, че генерирането на електроенергия от електролитна клетка се увеличава след излагане на светлина). Все пак, в...