Кои сме ние?

ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ е частна Българска компания с доказана история в изграждането на соларни паркове и инсталационни дейности на 3 континента

За нас

Z
НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ КОМБИНИРАТ НЕСРАВНИМИ ПОЗНАНИЯ В СОЛАРНАТА
ИНДУСТРИЯ И ОПИТ В НАМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
Z
ДИНАМИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАШИТЕ
УМЕНИЯ И РЕСУРСИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗУЛТАТИ

НАШИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧВАТ:

ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕН–НИВЕЛИРАНЕ И ЗАРАВНЯВАНЕ, ИЗКОПИ НА КАНАЛИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕТОНОВИ ДЕЙНОСТИ
ОГРАДИ – ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ОГРАДИ
МЕХАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ – НАБИВАНЕ НА КОЛЦИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОБИВАНЕ НА ДУПКИ ЗА КОЛЦИ, ИНСТАЛАЦИЯ НА ФИКСИРАНИ КОНСТРУКЦИИ И ТРАКЕР СИСТЕМИ, ИНСТАЛАЦИЯ НА МОДУЛИ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ – ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ, СВЪРЗВАНЕ И ТЕРМИНИРАНЕ НА КАБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ, ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ИНСТАЛАЦИЯ НА ТРАФОПОСТОВЕ, ТЕСТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Какво правим?

9

ПАЗАРНИТЕ СЕГМЕНТИ, КОИТО ОБХВАЩАМЕ, СА:

НАЗЕМНИ КОНСТРУКЦИИ (ФИКСИРАНИ И ТРАКЕРИ), ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ, ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ,
НЕЗАВИСИМИ РЕШЕНИЯ
9

ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

ПЪЛЕН НАБОР ОТ ДЕЙНОСТИ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕН, ИНСТАЛАЦИЯ НАКОНСТРУКЦИЯ И МОДУЛИ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ
9

ПЪЛЕН НАБОР ОТ EPC ЗА ОБЕКТИ С МАЛЪК МАЩАБ И ЗА ПОКРИВИ

ПЪЛЕН НАБОР ОТ ДЕЙНОСТИ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕН, ИНСТАЛАЦИЯ НА
КОНСТРУКЦИЯ И МОДУЛИ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ

Години опит

Завършени проекти

Служители

Персонал