Използването на слънчевата енергия драстично расте от 1839г. насам (когато ученият Едмонд Бекерел за пръв път открива фотоволтаичния ефект, когато осъзнава, че генерирането на електроенергия от електролитна клетка се увеличава след излагане на светлина). Все пак, в същото време цената на соларните панели е спаднала с над 70% през последните 10 години и се очаква да намалее с около 34% до 2030 г.

Изчислено е, че до 2050 г. соларната енергия ще представлява приблизително 36% от световното производство на електроенергия.. Това, в допълнение към други източници на възобновяема енергия, като вятърна и водна, ще помогне на нациите да намалят зависимостта си от изкопаеми горива и да преминат към икономика с чиста енергия.

Предвижда се заетостта на монтажниците на слънчеви фотоволтаици да нарасне с 27% от 2021г. до 2031г., много по-бързо от средното за всички останали професии. Около 2500 свободни позиции за монтажници на фотоволтаични системи се предвиждат всяка година средно през десетилетието.