Две трети от инсталираната 209 GW соларна мощност в ЕС все още е на покриви, като сегментът им расте най-бързо, изпреварвайки наземните проекти. Стратегията на ЕС за слънчева енергия има за цел да пусне над 320 GW фотоволтаици до 2025 г. и почти 600 GW до 2030 г.! Производството на слънчева енергия се е повишило с рекордните 39 TWh (+24%) през 2022 г., което помага да се избегнат 10 милиарда евро разходи за газ. Това се дължи на рекордните инсталации от 41 GW през 2022 г., с 47% повече от добавените през 2021 г. Двадесет страни от ЕС постигнаха най-високия си дял на слънчева електроенергия. Холандия е лидер, произвеждайки 14% от енергията си от слънцето, изпреварвайки производството на въглища за първи път. Гърция оперираше само с възобновяеми енергийни източници в продължение на пет часа през октомври и се очаква да достигне целта си за 2030г. соларен капацитет от 8 GW до края на 2023 г., седем години по-рано. За ппъв път вятърната и слънчевата енергия достигнаха над една пета (22%) от електроенергията в ЕС през 2022 г. Глобалните прогнози за слънчеви инсталации тази година са за 350,6 GWp фотоволтаични инсталации, а SolarPower Europe прогнозира, че глобалната слънчева енергия ще се увеличи повече от два пъти до 2,3 TW през 2025 г.